There are 0.5399568 nautical miles in a kilometer. Accepteer de rit en you’re good to go. Er zijn veel sites op internet waar je automatisch mijlen naar kilometers kunt omzetten. Met de handige Miles App voor iOS en Android krijg je als NIWO-koerier makkelijk en snel nieuwe ritten! The mile [mi, mi(Int)] to kilometer [km] conversion table and conversion steps are also listed. What is a kilometer (km)? Je vult simpelweg de waarde aan zeemijlen die je wilt omrekenen in en vervolgens wordt deze waarde omgerekend naar kilometer. 18 Mile(s) / 0.62137119223733 = 28.968192 km(s) Rounded conversion Note that the results given in the boxes on the form are rounded to the ten thousandth unit nearby, so 4 decimals, or 4 decimal places. What is a nautical mile (M, NM, or nmi)? In dat opzicht is de kilometer ook een mijl. Converting 1.4 mi to km is easy. Log in op uw Flying Blue-account of geef uw Flying Blue-nummer op tijdens het boeken. In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië wordt de mijl in plaats van de kilometer gebruikt. En alhoewel de meeste Romeinse mijlen ongeveer een lengte hadden van 1,6 kilometer meter, vinden we variaties gaande van 5,5 kilometer in Spanje tot 10 kilometer in Noorwegen. FcMiles is gebruiksvriendelijke kilometerregistratie tool. Enter 23 Miles here, and you'll be able to convert 23 Miles to Kilometers easily 18 mile(s) / 0.62137119223733 = 28.968192 km(s) Arrondi de conversion Prendre note que les résultats données dans les cases du formulaire sont arrondis au dix millième d'unité près, donc 4 décimals, ou 4 chiffres après la virgule. Mijl omrekenen naar kilometer. Miles to km calculator. The Km to miles converter table below shows conversion between miles and kilometers. Simply use our calculator above, or apply the formula to change the length 1.4 mi to km. Zeemijl omrekenen doe je eenvoudig en snel via Omrekenen.nl. To convert from nautical miles to kilometers, multiply the measurement in M (nm, nmi) by 1.852 to get the equivalent in km. In de zee- en luchtvaart wordt de zeemijl gebruikt, die gelijk is aan 1852 meter. Note that rounding errors may occur, so always check the results. Miles To KM | How to convert miles to kilometers. A nautical mile is based on the circumference of the Earth and is used by sea and air navigators. Koopt u een ticket in een andere valuta, dan rekenen we het bedrag om naar euro’s. Zeemijl naar KM omrekenen. Reken km naar mijl om Wanneer je wilt weten wat een afstand in kilometers precies in mijl is, dan kun je gebruik maken van deze omrekentool. A mile is a unit of distance equal to 5,280 feet or exactly 1.609344 kilometers. How to convert kilometers to miles. Nautical miles to kilometers conversion example Je krijgt van mij de order- en pickup-details. Er gaat 8 kilometer in 5 mijl. There are 1.852 kilometers in a nautical mile. Instant free online tool for mile to kilometer conversion or vice versa. U krijgt 4 Miles voor iedere bestede euro, exclusief belastingen, dus: 4 x EUR 700 = 2.800 Miles. To convert kilometers to miles, multiply the kilometer value by 0.62137119223 or divide by 1.609344. This is a very easy to use miles to kilometer converter.First of all just type the miles (mi) value in the text field of the conversion form to start converting mi to km, then select the decimals value and finally hit convert button if auto calculation didn't work.Kilometer value will be converted automatically as you type.. It is defined to be precisely 1,760 international yards (by definition, 0.9144 m each) and is therefore exactly 1,609.344 metres (1.609344 km).A kilometer is 0.621371192 miles.It is used in the US and the United Kingdom. Example. Genereer extra inkomsten door een zending in Miles mee te pakken. De kilometer is gedefinieerd als 1000 meter. A nautical mile is a non-SI unit of Length or Distance. 1 km = (1/1.609344) mi = 0.62137119 mi Simply use our calculator above, or apply the formula to change the length 80 mi to km. De Engelse mijl of mile (Engels: statute mile) is een lengtemaat die gelijk is aan 80 chain, d.i. Van min/km naar km/u. History/origin: The prefix kilo- is a metric prefix indicating one thousand. Miles to Km converter. Kilometer. A nautical mile is a non-SI unit of Length or Distance. Definition: A kilometer (symbol: km) is a unit of length in the International System of Units (SI). Le mile et le km (kilométre) sont deux unités de mesures de longueur dans le système métrique. Geen gedoe, je bent makkelijk en snel op weg met Miles! You can become a member of Miles & Smiles Assistance for 2.000 Miles for one year of privileges that make your life easier. 1 mile is equal to 1.609344 kilometers: 1 mi = 1.609344 km. The international mile is defined by international agreement. Op het moment dat je km naar zeemijl wilt omrekenen, dan is dit mogelijk door het vakje voor het woord kilometer in te vullen. miles De mijl (mile) is geen Internationale Standaard lengtemaat, maar wordt nog veeg gebruikt in het verenigd koningkrijk en de V.S. Resultaat berekening: Tempo: Eenheid: 12.0: km per uur: 05:00: The international statute mile is defined by international agreement. The distance d in miles (mi) is equal to the distance d in kilometers (km) divided by 1.609344:. 1 metre is equal to 0.00062137119223733 miles, or 0.001 km. Hier kan je eenvoudig je tempo of snelheid van minuten per kilometer omrekenen naar km per uur of omgekeerd. It is approximately one minute of arc measured along any meridian. 1 Kilometer (km) is equal to 0.62137119223 mile. Converting 80 mi to km is easy. 1.4 miles equal 2.2530816 kilometers (1.4mi = 2.2530816km). App voor iPhone maakt rittenadministratie en rittenregistratie eenvoudig. Km to miles - kilometer conversion to convert kilometers to miles and vice versa quickly and easily. For example, to calculate how many miles is 100 kilometers, multiply 100 by 0.62137119223, that makes 62.137119223 miles is 100 km. 1760 yard ofwel 1609,344 meter.Het eenheidssymbool is mi.. Hoewel het geen SI-eenheid is, wordt deze lengte onder andere in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië gebruikt. Use this page to learn how to convert between miles and kilometres. miles or km The SI base unit for length is the metre. How to convert Nautical Miles to Kilometers. Het aantal Miles dat u spaart wordt aan de hand van de prijs in euro’s bepaald. Dit gegeven bemoeilijkte in niet geringe mate de definitieve omrekening van mijl naar km. Easily convert miles to kilometers, with formula, conversion chart, auto conversion to common lengths, more Type in your own numbers in the form to convert the units! The International spelling for this unit is kilometre. 1 kilometer is equal to 0.62137119 miles: 1 km = (1/1.609344) mi = 0.62137119 mi. 1 Miles = 1.6093 Kilometer: 10 Miles = 16.0934 Kilometer: 2500 Miles = 4023.36 Kilometer: 2 Miles = 3.2187 Kilometer: 20 Miles = 32.1869 Kilometer: 5000 Miles = 8046.72 Kilometer: 3 Miles = 4.828 Kilometer: 30 Miles = 48.2803 Kilometer: 10000 Miles = 16093.44 Kilometer: 4 Miles = 6.4374 Kilometer: 40 Miles = 64.3738 Kilometer: 25000 Miles = 40233.6 Kilometer: 5 Miles = 8.0467 Kilometer Learn how many kilometers equal one mile and use our conversion table for quick reference. This is done easily using a free online converter such as ours, or your handy old-school calculator or a mobile calculator app. It is commonly used to measure the distance between places in the United States and United Kingdom. Kilometer and Mile are both units of distance. Convert 20 kilometers to miles: One kilometer is equivalent to 0.6214 miles. In the United States and the United Kingdom, distances are measured in miles.In most other countries, the metric system is … This is a very easy to use kilometer to miles converter.First of all just type the kilometer (km) value in the text field of the conversion form to start converting km to mi, then select the decimals value and finally hit convert button if auto calculation didn't work.Miles value will be converted automatically as you type.. The symbol for nautical mile is M or NM or nmi. Easy miles to kilometers conversion using this mi to km converter online. Ook in de atletiek wordt nog de traditionele mijl gelopen. d (mi) = d (km) / 1.609344 . Learn how to convert mi to km yourself using our calculation examples. Converteer min/km naar km/h en omgekeerd. 1 Miles per hour = 1.6093 Kilometres per hour: 10 Miles per hour = 16.0934 Kilometres per hour: 2500 Miles per hour = 4023.36 Kilometres per hour: 2 Miles per hour = 3.2187 Kilometres per hour: 20 Miles per hour = 32.1869 Kilometres per hour: 5000 Miles per hour = 8046.72 Kilometres per hour: 3 Miles per hour = 4.828 Kilometres per hour: 30 Miles per hour = 48.2803 Kilometres per hour The symbol for kilometer is km. Also, explore tools to convert mile or kilometer to other length units or learn more about length conversions. A nautical mile is based on the circumference of the … 2,000 Mile, Miles & Smiles Assistance is there for you! Pour convertir une longueur en mile en kilomètre, on multiplie par 1,609 ou on divise par 0,6215. Easily convert 23 miles to km (Using simple converter). A kilometer , or kilometre, is a unit of length equal to 1,000 meters, or about 0.621 miles. One kilometer is therefore one thousand meters. Dit werkt alleen als schatting. Converteer een tempo van min sec naar . It is defined to be equal to 1,760 international yards (one yard = 0.9144 m ) and is therefore equal to 1,609.344 meters (1.609344 km, exactly).A kilometer is = 0.621371192 miles.Mile is used in the US, the United Kingdom and in some other countries (limited use in Canada, New Zealand, Australia). Ritten registratie en ritten administratie conform de Belastingdienst, handig bij km registratie van woon werk verkeer en declaratie km vergoeding. Bijvoorbeeld, neem de opeenvolgende Fibonaccigetallen 21 en 34. Hier reken je precies om van km naar mijlen, zodat je ook in het buitenland weet hoe groot een bepaalde afstand is. 80 miles equal 128.74752 kilometers (80mi = 128.74752km). 23 miles = 37.014912 km. Tot heden is de Engelse mijl (Engels: mile of statute mile) van 1609,344 meter een belangrijke of zelfs de meest gebruikte standaard in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en andere Angelsaksische landen. Om dit weer terug te rekenen, lees je het resultaat in de andere richting, en dus dat er 5 mijl in 8 km gaat.

Les Transferts Et Rumeurs De Foot, Hôtel Palm Beach Hammamet Marmara, Saveurs Du Monde Recettes Gourmandes, Emeric Apiculteur Bretagne, Lac De Lamoura Patinage, événement Août 2020 France, Nom De Famille Belgique Localisation, Tout Oublier - Piano, Week-end Insolite Dernière Minute, Visiter Alexandrie En Italie, Film Romantique 2020 Streaming,